Datos Chara de Hitori-Otonashii


Hitori Otonashii
1/1
 (1/1)
Introvertido... en pricipio.
100/100
 (100/100)
Guerrero
Elemental